Akeeba Backup for WordPress requires PHP 7.2.0 or later but your server only has PHP 7.1.33. Ceník ubytování | Ubytovna Brno Rokytova

1 – 15 dnů / lůžko …………………. 310,- Kč

16 – 28 dnů / lůžko ……………..… 260,- Kč

29 – 31 dnů / lůžko ………………… 210,- Kč

Předčasná výměna povlečení ….. 100,- Kč

Uskladnění věcí na den …….…….. 10,- Kč

Uhrazené ubytování se při předčasném ukončení ubytování nevrací.
Ubytování je nutné uhradit v plné výši minimálně jeden den dopředu.

Měsíční nájemné je nutné platit celé v plné výši dopředu.